ФАЗЕРЛЕС® - Силистра е публично акционерно дружество, създадено през 1993 г.

Дружеството е правоприемник на завода за дървесно-влакнести плочи – първият завод на Лесопромишлен комбинат - Силистра.

Производството на плочи в завода започва през 1976 год. През последните години са направени множество реконструкции, с нови, модерни и високо производителни машини и съоръжения, гарантиращи високо качество на продуктите.

Плочите от дървесни влакна (фазер) произвеждани от ФАЗЕРЛЕС АД са екологично чисти и могат да бъдат в контакт с хранителни продукти.

Плочите от дървесни влакна (фазер) на ФАЗЕРЛЕС АД намират широко приложение в производството на щайги за плодове и зеленчуци.

Плочите от дървесни влакна (фазер) произвеждани от ФАЗЕРЛЕС АД  са  екологично чист продукт,  100 % рециклируем, независимо от приложението му.

ЗА НАС

ПРОДУКТ

КЛИЕНТИ

ЗА ИНВЕСТИТОРА

ВИЖ  ОЩЕ

ВИЖ  ОЩЕ

ВИЖ  ОЩЕ

"ФАЗЕРЛЕС" АД съществува като самостоятелно дружество от 12.08.1993 год. Дружество е правоприемник на Завода за дървесно-влакнести плочи - първия завод от бившия "ЛЕСОПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ".

Началото на "ЛЕСОПРОМИШЛЕН КОМБИНАТ" Силистра е поставено с Постановление на Министерския съвет от 1970 год, където е предвидено изграждане на най-голямото предприятие за комплексна и дълбочинна химическа и механична преработка на дървесината, включващо Завод за дървесно-влакнести плочи, и още 7 завода и други спомагателни обекти.

ВИЖ  ОЩЕ

"ФАЗЕРЛЕС" АД, ИЗНАСЯ СВОЯТА ПРОДУКЦИЯ НА 4 КОНТИНЕНТА

ОКОЛНА СРЕДА

Опазването на околната среда е с много висок приоритет за "ФАЗЕРЛЕС" АД.

Във "ФАЗЕРЛЕС" са изградени модерни инсталации за изгаряне на биомаса за производство на топлоенергия с мощност. С това е преустановено замърсяването на въздуха със серни и азотни окиси при изгарянето на високо сернист мазут. Въглеродните окиси изхвърлени в атмосферата са намалени с над 20 хил.тона годишно.

КОНТАКТИ

ФАЗЕРЛЕС АД

Промишлена зона Запад

7500 Силистра, България

Tel:      +359 86 819 206

Fax:     +359 86 819 210

E-mail:   info@fazerles.com

website:  www.fazerles.com

 

Географски координати:

Геогр. ширина:    44° 06' 35" N

Геогр. дължина:  27° 12' 01" E