EN

Инвестор център

Корпоративно управление

 • ..::Корпоративно управление  168,74KB
 • Директор за връзки с инвеститорите

 • ..::Директор за връзки с инвеститорите  137,28KB
 • Акционерна структура

 • ..::Акционерна структура  143,8KB
 • Устройствени актове

 • ..::Устав на Фазерлес АД  11,65MB
 • ..::Политика по възнагражденията  222,88KB
 • ..::Етичен кодекс  172,4KB
 • ..::Други  285,04KB
 • ..::Други  220,39KB
 • Права на акционерите

 • ..::Права на акционерите  151,14KB
 • Общо събрание на акционерите

  2019 ГОДИНА

 • ..::Протокол  9,19MB
 • 2018 ГОДИНА

 • ..::Протокол  1,53MB
 • 2017 ГОДИНА

 • ..::Протокол  1,84MB
 • 2016 ГОДИНА

 • ..::Протокол  1,85MB
 • 2015 ГОДИНА

 • ..::Протокол  2,33MB
 • 2014 ГОДИНА

 • ..::Протокол  191,44KB
 • 2013 ГОДИНА

 • ..::Протокол  939,32KB
 • 2012 ГОДИНА

 • ..::Протокол  936,19KB
 • 2011 ГОДИНА

 • ..::Протокол  6,08MB
 • Информация за одиторите

 • ..::Информация за одиторите  140,35KB
 • Дивидентна политика

 • ..::Дивидентна политика  145,82KB
 • Корпоративен календар

 • ..::Корпоративен календар  235,23KB
 • Финансови отчети

  2020 ГОДИНА

  2019 ГОДИНА

  .:Отчет I-во тримесечие

  .:Отчет шестмесечие

  .:Отчет III-то тримесечие

  .:Отчет IV-то тримесечие

  Годишен отчет

  2018 ГОДИНА

  .:Отчет I-во тримесечие

  .:Отчет шестмесечие

  .:Отчет III-то тримесечие

  .:Отчет IV-то тримесечие

  Годишен отчет

  2017 ГОДИНА

  .:Отчет I-во тримесечие

  .:Отчет шестмесечие

  .:Отчет III-то тримесечие

  .:Отчет IV-то тримесечие

  Годишен отчет

  2016 ГОДИНА

  .:Отчет I-во тримесечие

  .:Отчет шестмесечие

  .:Отчет III-то тримесечие

  .:Отчет IV-то тримесечие

  Годишен отчет

  2015 ГОДИНА

  .:Отчет I-во тримесечие

  .:Отчет шестмесечие

  .:Отчет III-то тримесечие

  .:Отчет IV-то тримесечие

  Годишен отчет

  2014 ГОДИНА

  .:Отчет I-во тримесечие

  .:Отчет шестмесечие

  .:Отчет III-то тримесечие

  .:Отчет IV-то тримесечие

  Годишен отчет

  2013 ГОДИНА

  .:Отчет I-во тримесечие

  .:Отчет шестмесечие

  .:Отчет III-то тримесечие

  .:Отчет IV-то тримесечие

  Годишен отчет

  2012 ГОДИНА

  .:Отчет I-во тримесечие

  .:Отчет шестмесечие

  .:Отчет III-то тримесечие

  .:Отчет IV-то тримесечие

  Годишен отчет

  2011 ГОДИНА

  .:Отчет I-во тримесечие

  .:Отчет шестмесечие

  .:Отчет III-то тримесечие

  .:Отчет IV-то тримесечие

  Годишен отчет

  2010 ГОДИНА

  Годишен отчет

  2009 ГОДИНА

  Годишен отчет

  Проекти по европейски програми

  Друга информация

 • ..::Друга информация  172,1KB
 • ..::Друга информация  198,64KB
 • ..::Друга информация  151,79KB
 • Сертификати

 • ..::Сертификат  558,56KB
 • ..::Сертификат  173,72KB
 • ..::Сертификат  202,28KB
 • КОНТАКТИ

  ФАЗЕРЛЕС АД

  Промишлена зона Запад

  7500 Силистра, България

  Tel:      +359 86 819 206

  Fax:     +359 86 819 210

  E-mail:   info@fazerles.com

  website:  www.fazerles.com

   

  Географски координати:

  Геогр. ширина:    44° 06' 35" N

  Геогр. дължина:  27° 12' 01" E