ФАЗЕРЛЕС АД  е публично акционерно дружество, листвано на Българската Фондова Борса от 1993 г.

ФАЗЕРЛЕС АД е най-големият производител на плочи от дървесни влакна (фазер) -  в България.

ФАЗЕРЛЕС има дългогодишен опит в дървообработващата индустрия. Производството на плочи започва през 1976 год. Завода разполага с две технологични линии за производство на твърди плочи от дървесни влакна по мокър метод.

Дългогодишния опит, непрекъснатите инвестиции в обновяване и модернизиране на технологичното оборудване, прилагането на съвременните технологии от квалифицирани и компетентни работници и специалисти са в основата на производство на висококачествен екологичен продукт. Нашата основна цел е максимално и в срок удовлетворяване потребностите и изискванията на клиентите.

ФАЗЕРЛЕС АД  реализира своята продукция в много страни от Европа, Азия, Африка и Америка.

 

 

ИСТОРИЯ

КОНТАКТИ

ФАЗЕРЛЕС АД

Промишлена зона Запад

7500 Силистра, България

Tel:      +359 86 819 206

Fax:     +359 86 819 210

E-mail:   info@fazerles.com

website:  www.fazerles.com

 

Географски координати:

Геогр. ширина:    44° 06' 35" N

Геогр. дължина:  27° 12' 01" E